Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (podatnicy VAT) są zobowiązani co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK.

Mikroprzedsiebiorcą jest  każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zatem od stycznia 2018 roku wszystkie firmy muszą sprostać obowiązkowej, co miesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK VAT do Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.