Najniższa krajowa od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 2 tys. zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (w 2016 pensja minimalna to 1 850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r..

Początkowo płaca minimalna w 2017 roku według zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu miała wynosić od 1 stycznia 2017 r. 1862 złotych brutto. Jednak Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła nieoczekiwanie propozycję przewidującą podwyżkę o 138 zł.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Na podwyżce płacy minimalnej skorzysta 1,3 mln Polaków.

Oczywiście wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2017 r. wzrosną również koszty zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymujących minimalną płacę: