Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku PIT i CIT oraz  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 r. limit płatności gotówkowych zostanie obniżony z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Najważniejszą  konsekwencją tej zmiany będzie konieczność wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów  transakcji przewyższających 15 tys. zł opłaconych gotówką.Nie ma tutaj znaczenia czy 10 tysięcy będzie uregulowane gotówką, a pozostała kwota przelewem. Jeżeli cała transakcja przewyższa wspomnianą kwotę (15 tys. zł.), w całości będzie musiała być opłacona przelewem.

W przypadku gdy najpierw zaliczono do kosztów pełną kwotę transakcji powyżej 15 tys. zł, a następnie płatności dokonano gotówką zamiast przelewem, przedsiębiorcy będą musieli:

  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo

  • zwiększyć przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

Powiększenie przychodów może nastąpić w przypadku, gdy płatność dokonywana jest w przyszłych okresach i nastąpi w formie gotówkowej. Nie ma bowiem znaczenia zadeklarowana metoda płatności na fakturze, tylko faktyczna forma dokonania zapłaty. Stąd należy objąć szczególnym monitoringiem faktury o wartości powyżej 15 tys. zł i sprawdzić, czy zapłata za nie nastąpiła w formie gotówkowej.