Biuro Ekonomiczno-Rachunkowe TAKSON 2 świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi księgowej firm:

- pełna obsługa raportowania JPK !!!,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów,
- prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa (np. środków trwałych i wyposażenia),
- prowadzenie rejestrów VAT,
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
- sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych wszelkich deklaracji podatkowych,
- sporządzanie analiz finansowych, biznesplanów, wniosków kredytowych itp.
- sporządzanie sprawozdań statystycznych
- obsługa kadrowo-płacowa  (ZUS, listy płac itp.),
- bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- konsultacje księgowe,
- reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i innych urzędach w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
- wyprowadzanie zaległości księgowych,
- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
- rozliczenia roczne i wiele innych ... .